Haveplaner Blomsterhaver Haveindretning

 

Den Naturlige Have

Havearkitekt Tony Skovsende

Velkommen til Den Naturlige Have

Velkommen til Den naturlige Have, som tilbyder rådgivning, projektering og anlæggelse af naturinspireret havearkitektur.
Virksomheden ledes af havearkitekt Tony Skovsende, som i 20 år har beskæftiget sig med at udvikle beplantninger, der er overvældende i blomsterpragt og nemme at holde.
Tony Skovsende betragter sig selv som del af en international bevægelse kaldet “The Natural Garden” eller  “The New Perennials Garden”, fordi den i så vid udstrækning anvender flerårige planter, der sammen med græsser er så velegnede til at simulere de naturlige plantesamfund.

Den naturlige have har sine rødder i den engelske havekultur. Den er kendt og beundret for vidunderlige blomsterhaver, som oftest opleves i den landlige idyl.
Af de naturlige plantesamfund er engen, sletten og prærien de største inspirationskilder.

De seneste årtier har især hollandske og tyske planteavlere og botanikere givet denne havetype nye udviklingsredskaber, som er baseret på videnskabelig analyse og praksis. Resultatet er en moderne havearkitektur som forener en afslappet stil med frodig og naturlig skønhed.

De fleste er nok af den holdning, at byernes vækst, intensiv landbrugsdrift samt flere og bredere vejbelægninger fremmer vores velstand og samfundsudvikling, men samtidig er disse faktorer desværre også en trussel mod den naturlige fauna. De private haver kan imidlertid alene i kraft af deres samlede areal potentielt udgøre en kæmpe resurse for beskyttelsen af insekt- og dyreliv. Den Naturlige Have giver sommerhus- og villahaveejerne redskaberne til at genoprette balancen i naturen.

I den naturlige have er designet underlagt planternes naturlige vækstmønstre. Haverne anlægges med størst mulig diversitet, som på den ene side giver dyrelivet muligheder for føde, beskyttelse og formering og på den anden side også giver haveejerne skønne haveoplevelser i de frodige beplantninger.
Hvilke kunstarter ligger mon havearkitekturen nærmest? Arkitekturen og billedhuggerkunsten, naturligvis, på grund af de tredimensionelle strukturer, men musikken og havearkitekturen ligger også hinanden tæt, fordi de begge taler så meget til vores følelser. Teaterkunsten ligger heller ikke langt fra havearkitekturen, hvor dramaturgi og finale kan bidrage til indsigt og nye erkendelser.
Den naturlige have skal først og fremmest vække glæde. Planter, der kræver konstant vedligeholdelse, gødskning og vanding (eller er livret for snegle) vil som regel ikke indgå i haveplanerne, men der er rigeligt at vælge fra naturens skatkammer, og vi er ikke medlemmer af en asketisk eller dogmatisk bevægelse. Billederne på disse sider stammer alle fra haver anlagt af havearkitekt Tony Skovsende. En forårshave kan ligne en alpeeng fra Disneyfilm, og en sensommerhave bringe tankerne hen på Tivolis festfyrværkeri. Insekter og fugle vil trives i disse havemiljøer, og menneskene vil frydes.

Disse sider lader nok ingen i tvivl om, at Den Naturlige Have er en blomsterhave. Men vi anerkender – naturligvis – at haveejere har andre behov end bien og regnormen. Bilen skal parkeres, og det ville være skønt at kunne tage bad og lave mad i haven. Et drivhus vil være fint til tomater og planteformering. Træer og buske skal plantes eller måske fjernes.
Den Naturlige Have samarbejder med dygtige planteavlere, anlægsgartnere, tømrere, elektrikere og andre specialister, som kan bidrage til drømmen om et godt haveliv.
Endnu engang velkommen til Den Naturlige Have. Der er flere skønne havebilleder og information om vores ydelser andre steder her på hjemmesiden. God fornøjelse!