1. Konsultation
Tony Skovsende kommer gerne på besøg i jeres have. Havens stærke og svage sider identificeres. Haveejer og arkitekt arbejder sammen om at udvikle idéer for havens udvikling.
I området nord for København og i Nordsjælland vil en konsultation koste kr 2.875 inkl. moms. Uden for dette område vil der blive beregnet kørselstillæg.
Har man behov for yderligere hjælp, kan man vælge at tilkøbe en eller flere af de følgende ydelser.

2. Plantegning
Der udfærdiges en målfast tegning af haven. De fleste vil allerede være i besiddelse af en tegning, der viser husets placering på grunden og grundens størrelse og placering i forhold til verdenshjørnerne. Eksisterende hække, hegn, træer og elementer af strukturel interesse markeres på plantegningen, som danner grundlag for haveplanen.

3. Haveplan
Haveplanen lægger sig så at sige hen over de elementer i plantegningen, som er bevaringsværdige. Den afspejler de designmål, som Den Naturlig Have og haveejeren har udviklet i fællesskab. Haveplanen definerer havens rum med alt, hvad det indebærer af blomsterbede, stier, terrasser, udekøkkener og belægninger.

4. Beplantningsplan
Beplantningsplaner udfærdiges for hele eller dele af haven. Det er en meget detaljeret plan for hver enkelts plantes placering med angivelse af antal, størrelse, farve og botanisk navn.
Beplantningsplanen er uundværlig i opstartsfasen og vil også være af stor værdi for haveejeren, når der gennem årene skal træffes beslutning om supplering af planter og ved udvidelser af blomsterarealet.

5. Projektledelse
Den Naturlige Have samarbejder med en række specialister, der kan gøre havedrømme til virkelighed. Vi rådgiver om priser, materialer og plantevalg og fører opsyn med anlægsarbejder fra start til slut.

Vi ved af erfaring, at opgaverne i hvert enkelt have er af så forskelligartet karakter, at det ikke giver mening på forhånd at lægge sig fast på en pris for punkterne 2,3,4, og 5. Allerede under konsultationen vil det imidlertid være muligt at give et prisestimat for opgaverne, der skal løses.
Den naturlige have er en økonomisk bæredygtig have. Investeringen i haven kommer tifold igen i form af bedre livskvalitet, naturbeskyttelse og sundhed. En smuk have er et væsentligt aktiv i hverdagen og sikrer en bedre prisfastsættelse, hvis ejendommen en dag skal sælges.